Sadba 10ti pack jahod na prodejně. Mňam!

AGROBIO - Scala

Fungicidní přípravek proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé na jahodníku a révě vinné.


 • 53,72 Kč 156,20 Kč 602,48 Kč 1 941,32 Kč od 53,72 Kč bez DPH
 • Zvolte variantu (4 ks) SklademNa objednávkuNa objednávkuNa objednávku
65 Kč 189 Kč 729 Kč 2 349 Kč od 65 Kč
 • Obsah
Kategorie: Chemické
 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně jádrovin proti strupovitosti, jahodníků a révy vinné proti plísni šedé.


Účinná látka: pyrimethanil 400 g/l


Jak účinkuje?

SCALA je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • jádroviny (strupovitost)
 • jahodníky (plíseň šedá)
 • réva vinná (plíseň šedá)


Jak jej použít?

 • postřikem rostliny
 • jádroviny -  v době "do konce kvetení", max. 3x v intervalech 7-10 dnů
 • jahodník - na počátku květu nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení
 • réva vinná - do BBCH 75 - bobule velikosti hrachu, hrozny svěšeny
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: